طنزهای یک م.ر.سیخونکچی

گاهی فقط میشود طنز نوشت!

طنزهای یک م.ر.سیخونکچی

گاهی فقط میشود طنز نوشت!

۱۶ مطلب با موضوع «عکسخند» ثبت شده است

خدا بدور!

م.ر سیخونکچی | دوشنبه, ۳۱ فروردين ۱۳۹۴، ۱۲:۳۰ ب.ظ | ۰ نظر
  • م.ر سیخونکچی

صدور علی مطهری!

م.ر سیخونکچی | يكشنبه, ۳ اسفند ۱۳۹۳، ۰۱:۲۶ ب.ظ | ۰ نظر
  • م.ر سیخونکچی

سیر تحول مردان ایرانی!

م.ر سیخونکچی | دوشنبه, ۲۲ دی ۱۳۹۳، ۰۲:۱۸ ب.ظ | ۰ نظر
  • م.ر سیخونکچی

پریز

م.ر سیخونکچی | سه شنبه, ۱۶ دی ۱۳۹۳، ۱۲:۵۲ ب.ظ | ۰ نظر
  • م.ر سیخونکچی

روز دامپزشکی هستن!

م.ر سیخونکچی | سه شنبه, ۱۵ مهر ۱۳۹۳، ۰۳:۲۵ ب.ظ | ۰ نظر
  • م.ر سیخونکچی

ذهن‌خوانی یک شتر سابق!

م.ر سیخونکچی | چهارشنبه, ۱۵ مرداد ۱۳۹۳، ۰۶:۲۷ ب.ظ | ۳ نظر
  • م.ر سیخونکچی

بپا دودی نشی!

م.ر سیخونکچی | شنبه, ۲۰ ارديبهشت ۱۳۹۳، ۱۲:۰۱ ب.ظ | ۰ نظر
  • م.ر سیخونکچی

کلیس!

م.ر سیخونکچی | يكشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۲، ۰۳:۰۱ ب.ظ | ۱ نظر
  • م.ر سیخونکچی

کی چی خورده؟!

م.ر سیخونکچی | يكشنبه, ۱۱ اسفند ۱۳۹۲، ۰۲:۲۹ ب.ظ | ۲ نظر
  • م.ر سیخونکچی

پارک نکن دیگه، همینو میخواستی؟!

م.ر سیخونکچی | چهارشنبه, ۳۰ بهمن ۱۳۹۲، ۰۱:۵۷ ب.ظ | ۱ نظر
  • م.ر سیخونکچی